In Hanoi werken leerkrachten, studenten en ouders samen voor goed eten

In Hanoi werken leerkrachten, studenten en ouders samen voor goed eten

21/02/2023
Vuong Tuyet Nhung
Vuong Tuyet Nhung
Communications Officer
+84-24 6258 3640/41 - ext. 35

Steeds meer Vietnamese kinderen kampen met overgewicht en obesitas als gevolg van onevenwichtige eetgewoonten, met een overdaad aan bewerkt voedsel en te weinig fruit en groenten. Dat blijkt uit een onderzoek van 2021. Om hier verandering in te brengen, startte Rikolto een traject met twee middelbare scholen in Hanoi. Het doel? Van gezonde en duurzame voeding het nieuwe normaal maken voor alle leerlingen.

Hoe denken studenten over gezond eten?

In 2021 hield het ‘Centre for Development of Community Initiative and Environment (C&E)’ een online-enquête bij 1.039 leerlingen, 227 leerkrachten en 331 ouders op 13 middelbare scholen in Hanoi. Het onderzoek ontrafelde hoe het gesteld is met de voeding op school, maar ook hoe gesteld is met het bewustzijn, de kennis en het gedrag in verband met voeding van middelbare scholieren, ouders, leerkrachten en schoolpersoneel in Hanoi.

Uit het onderzoek bleek dat 74 % van de leerlingen het ermee eens is dat er rekening moet worden gehouden met hun stem bij beslissingen over eten op hun school. 60% van de studenten wil graag leren over eten door middel van buitenactiviteiten en praktijkgerichte leeractiviteiten.

Een oplossing die iedereen omvat, niet alleen studenten

Het antwoord kwam in de vorm van het ‘GoodFood@School-project’, dat Rikolto samen met C&E op de rails zet.

Het initiatief - gelanceerd in oktober 2022 - is een van de benaderingen van Rikolto om scholen op maat te ondersteunen om van gezonde en duurzame voeding het nieuwe normaal voor studenten te maken.

Via onze ‘GoodFood@School -benadering bevorderen we ook de opschaling van goede praktijken via stedelijke en nationale samenwerkingen. In België zijn er al vier zulke stedelijke School Food Councils opgericht door Rikolto die werken aan schaalvergroting. Meer dan 100 pilootscholen zetten zich zo in voor duurzame, gezonde voeding.

Lees meer

In Hanoi werkten we samen met middelbare scholen Nam Trung Yen en Yen Hoa. We betrokken kinderen van 12 tot 15 jaar, hun ouders en leraren om meer informatie te krijgen en de "knowhow"-studenten wilden leren over voeding en lekker eten op school. De activiteiten waren gericht op communicatie met leerlingen, ouders en leerkrachten.

We deelden kennis en goede praktijken over gezonde, duurzame voeding. Met die kennis kunnen leerlingen zelf gezonde eetgewoonten ontwikkelen en vol vertrouwen deelnemen aan het besluitvormingsproces over voeding op hun school. Tegelijkertijd ontwikkelen ouders, leerkrachten en schoolpersoneel vaardigheden om kennis over voeding beter over te brengen.

Mevr. Nguyen Thi Ban, adjunct-directeur van de Yen Hoa Secondary School, zei: "Onze school wil met dit project een reeks gezonde lunchmenu's voor studenten te ontwikkelen".

Nguyen Duc Thanh, vice-directeur van Nam Trung Yen Secondary School, deelt die ambitie . “De uitdaging is om gezonde, voedzame menu’s te ontwikkelen tegen een betaalbare prijs, binnen de voorschriften van het onderwijsdepartement van Hanoi.”

De eerste stappen zijn gezet

Bij voedselvraagstukken zijn vaak meerdere belanghebbenden betrokken. Denk aan scholen, ouders, leerlingen, leveranciers en degenen die betrokken zijn bij de verwerking van voedsel. Het was essentieel om de coördinatiecomités en kerngroepen voor het project op te richten. Het bracht iedereen aan het praten over wat nodig en gewenst is.

In het begin van december 2022 zijn deze comités en kerngroepen opgericht. Hun doel is om de gemeenschappelijke problemen en de doelen te identificeren.

Om te beginnen namen de coördinatiecomités de taak op zich om advies te geven over het actieplan. Ze houden toezicht en werken samen met de verantwoordelijke groepen om het implementatieproces te ondersteunen.
In overeenstemming met het actieplan van het project zullen leden van de kerngroep, waaronder ouders, leerkrachten, keukenpersoneel en gezondheidswerkers, nauw samenwerken met C&E om specifieke taken uit te voeren zoals gepland.

Eenmaal gevormd, werden de leden van de kerngroep (ouders, leraren, keukenpersoneel, vertegenwoordigers van de middelbare schoolcommissies) getraind in communicatieve vaardigheden. Ze beoordeelden ook hun bestaande lunchmenu's onder leiding van Professor Dr. Bui Thi Nhung van het nationale instituut voor voeding.

Daarnaast namen schoolbesturen, leerkrachten, ouders en leerlingen van de beide scholen deel aan een online uitwisselingssessie met de projectadviseur voor ‘voeding en gezondheid voor middelbare scholieren’.

“Ik en andere ouders hopen dat we via het project kunnen samenwerken met schoolbesturen, leerkrachten en schoolpersoneel om de kernboodschap over het belang van hygiënisch, veilig en voedzaam voedsel voor de ontwikkeling van een kind te verspreiden.”

Mevr Nguyen Thi Thanh Nhan Een lid van de ouderraad van Nam Trung Yen Secondary School

Tot 2023 zullen Rikolto en C&E evenementen organiseren rond het thema duurzame en gezonde voeding op school. Daarbij zullen scholen de menu’s verbeteren, maar ook “student food clubs” opzetten om kennis en vaardigheden mee te geven rond goed eten. Tot slot staan er ook bezoeken gepland aan boerderijen van voedselleveranciers.