Missie

Een betere wereld, begint bij goed eten.

Gezonde en duurzame voeding, vandaag en in de toekomst: dat is waar Rikolto (vroeger Vredeseilanden) voor gaat. Van een eerlijk inkomen voor de boer tot betaalbare, kwaliteitsvolle voeding voor iedereen. We verbinden burgers, boeren, bedrijven, (kennis)instellingen en overheden. Wereldwijd bouwen we samen aan vernieuwende, inspirerende initiatieven die tegemoet komen aan de mondiale uitdagingen rond biodiversiteit, klimaat en ongelijkheid. Zo dragen we bij aan systeemoplossingen voor voeding. Want goed eten is een recht.

Rikolto is bovenal een beweging van mensen. Mensen die steun geven, mensen die in hun omgeving hetzelfde doel nastreven.

Wat eten we morgen?

De ongelooflijke variëteit aan eten op ons bord, is geen evidentie. Om een groeiende wereldbevolking te voeden in een veranderend klimaat, moet de voedingssector op zoek naar stabiele toeleveringsketens die kwaliteitsvol, betaalbaar eten garanderen voor iedereen – nu en in de toekomst.

De uitdagingen zijn niet min:

  • Tegen 2050, zijn we met meer dan 9.6 miljard mensen. De voedselproductie moet naar schatting met 50% toenemen om al die mensen te voeden - vooral in steden.
  • Landbouwgronden en waterbronnen raken uitgeput. Klimaatverandering verhoogt de druk op de voedselproductie.
  • Onleefbare prijzen en armoede dwingen boeren en boerinnen om te stoppen. Jonge mensen keren landbouw de rug toe.

Rikolto (Vredeseilanden) gelooft dat familiale landbouwbedrijven een groot stuk van het antwoord in handen hebben. Samen produceren deze boeren en boerinnen meer dan 70% van ons voedsel. Maar individueel staan ze zwak op de markt, waardoor hun potentieel onbenut blijft. Verandering op globale schaal is nodig zodat voedselmarkten waarde creëren voor iedereen, te beginnen voor boeren.

Rikolto gaat die uitdaging aan...

We coachen boerengroepen om betrouwbare zakenpartners te worden die de beste landbouwtechnieken gebruiken. We verbinden boerengroepen met supermarkten en bedrijven uit de voedingssector. We zoeken naar nieuwe manieren om zaken te doen op lange termijn, waarbij winsten en risico's eerlijk verdeeld zijn.

Niet de ingrediënten, maar het recept veranderen.

Rikolto bouwt bruggen tussen voedingsbedrijven, overheden, onderzoeksinstellingen, banken en boerenorganisaties. Samen zoeken we naar het antwoord op de vraag: wat eten we morgen? We planten en oogsten nieuwe oplossingen die ons voedingssysteem transparanter maken, zodat duurzaam ook voor consumenten de makkelijkste keuze wordt.

Rikolto: een wereldwijd netwerk

Rikolto (Vredeseilanden) is een internationale organisatie met meer dan 40 jaar ervaring in de landbouw- en voedingssector. Via 8 regionale kantoren zetten onze teams in 16 landen samenwerkingen op tussen boerenorganisaties en spelers in de voedingsketen. We vormen een hecht netwerk van open en competente collega’s die klaar staan om samen te werken met iedereen die vooruit wil.

Rikolto in België

In België spitst Rikolto zich enerzijds toe op het verduurzamen van het aankoopbeleid van voedingsbedrijven en supermarkten. Anderzijds werken we aan een gezond en duurzaam voedingsbeleid voor alle Vlaamse scholen. Daarbij zoeken we steeds naar nieuwe manieren om burgers te betrekken bij het verhaal achter ons eten.

Ga naar onze projecten
Dit kan jij doen

Dit kan jij doen

Lopen, fietsen, schenken, de Rikolto-lepels aan de man brengen, een actie organiseren,... Rikolto (Vredeseilanden) bestaat enkel dankzij duizenden mensen die hun schouders zetten onder onze droom.

Doe mee