Pilootprojecten in Senegal doen een (school)belletje rinkelen

Pilootprojecten in Senegal doen een (school)belletje rinkelen

20/04/2023

Op 1 maart 2023 kwamen de GoodFood@School-teams van Rikolto uit de verschillende regio’s samen in een online workshop. Anne Catherine Kane, de programmaverantwoordelijke van Rikolto in Senegal, gaf een presentatie over twee scholen: Hyacinthe Thiandoum (Dakar) en Daniel Brottier (Thiès).

Hoe maken we de schoolkantine populair, wanneer de schoolomgeving aantrekkelijker is?

Op beiden scholen is het moeilijk om leerlingen te laten eten in de schoolkantine omdat het eten te duur is en er te weinig variatie is, wat het onaantrekkelijk maakt voor de leerlingen. Zo gaan de leerlingen heel vaak naar buiten tijdens de lunchpauze en kopen ze iets goedkoop van de ‘street vendors’. Hier wordt weinig tot geen rekening gehouden met voedselhygiëne, met als gevolg dat leerlingen soms ziek worden na de middag en een aantal dagen afwezig zijn. Deze street vendors zomaar buitensluiten en wegdrijven van de schoolpoorten is geen optie, dit zijn vaak mensen die dit als enige bron van inkomsten hebben en hier al jaar en dag verkopen.
Daarom wil Anne het hier op een andere manier aanpakken en inzetten op de voedselomgeving door de street vendors samen te brengen en opleidingen voor hen te organiseren. Uit een eerste bijeenkomst blijkt dat zij hiervoor openstaan.

Een tweede manier voor Anne is om in te zetten op het eten in de kantine. Ze wil dit aantrekkelijker maken, zodat meer leerlingen zich inschrijven. Enkele voorbeelden van deze aanpak zijn:

  • Meer gebruik maken van lokale granen.
  • In Hyacinthe Thiandoum is er een snackbar, maar ook deze is weinig polulair. Anne wil uittesten welke gerechtjes wel aantrekkelijk zijn en ook in Daniel Brottier willen ze zo een snackbar oprichten. Dit zou de kinderen al iets meer binnen de schoolmuren kunnen houden.
  • In Daniel Brottier is er een moestuin, deze kan niet alleen zorgen voor meer variatie door verschillende groenten op het menu te toveren maar ook de foodcost verlagen. Daarenboven kunnen leerlingen hun voedselvaardigheden ontwikkelen, door mee te helpen in de moestuin en de lessen die zij op de schoolbanken leren hier concreet te maken.
  • Het organiseren van een ‘gouvernement scolaire’, waar de leerlingen een stem krijgen en op deze manier bijvoorbeeld inspraak kunnen krijgen bij het opstellen van het menu in de kantine.

Waarom doen we dit?

Het is steeds belangrijk voor ogen te houden wat je met het pilootproject wilt bereiken en wie je wilt overtuigen. Voor Anne is het heel duidelijk. Ze wil dat er meer kinderen in de schoolkantine eten, omdat ze dan kunnen controleren wat de kinderen eten. Ook wil ze meer bewustzijn creëren rond gezonde voeding bij het keukenpersoneel, de leekrachten, de leerlingen en de ouders.

Met deze piloten wil Anne zowel de ‘Parents Associations’, het ministerie van onderwijs en de gemeenten zelf overtuigen, zodat hier budget wordt vrijgemaakt en opschaling mogelijk wordt.

Gelijkaardige scenario’s in een andere context.

Het verhaal van Anne klinkt voor het Belgische GoodFood@School-team herkenbaar in de oren. Leerlingen in Vlaanderen die onder de middagpauze naar buiten mogen, kiezen zelden voor een gezonde lunch. In plaats van street vendors hebben wij kleine supermarkten en plaatselijke fastfood zaken in de schoolomgeving.

In Vlaanderen worden de hygiëneregels wel grotendeels gerespecteerd, dit is dus al een zorg minder. Maar ook wij willen harder inzetten en meer kennis vergaren rond het beïnvloeden van het gedrag en de gewoonten van leerlingen. Hoe kunnen wij hen bewust maken waarom kiezen voor gezondere keuzes beter is voor hen en de planeet? Het was mooi om te zien dat er uit de verschillende regio’s vragen werden gesteld, die zowel Anne als de andere teamleden verder inspireerden.

In 2024 wil het team dan ook een groot uitwisselingsmoment organiseren. Het belang hiervan is uiteraard om dieper in te gaan op wat er gaande is in de verschillende regio’s, van elkaar te leren en naar de buitenwereld te communiceren dat er in heel veel verschillende landen wordt ingezet op goed eten op school!