Bestuur

Zo wordt Rikolto bestuurd

In 2016 werd het Vredeseilanden huis “gerenoveerd”. Sinds 1 januari 2017 heeft onze organisatiestructuur namelijk een volledige make-over ondergaan en is er een internationale netwerkorganisatie opgericht, naast de vzw. Een jaar later veranderden we onze merknaam en werden we Rikolto, wat 'oogst' betekent in het Esperanto. Deze veranderingen hebben we gedaan om beter te kunnen antwoorden op de globale uitdagingen in de voedsel- en landbouwsector, nu en in de toekomst.

Lees meer over

Rikolto International is een Stichting van Openbaar Nut die bestuurd wordt door een internationale Raad van Bestuur en een internationaal management team. Zij sturen de hele organisatie wereldwijd aan. Rikolto België vzw heeft een eigen operationeel programma en blijft ook verantwoordelijk voor alle fondsen die voor Rikolto International ingezameld worden bij Belgische donoren (individuen, stichtingen, overheden en bedrijven).

Een internationaal ondersteunend kantoor (financiën, communicatie, programma-ondersteuning, impactmeting) fungeert als draaischijf. De meeste collega’s werken nu nog vanuit België, maar geleidelijk aan zullen meer en meer van dit soort functies opgenomen worden door collega’s in andere delen van de wereld. In de toekomst zullen nieuwe organisaties lid kunnen worden van de internationale netwerkorganisatie, Rikolto International.

Rikolto België vzw - Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit 88 leden van onze belangrijkste stakeholders. Dit zijn vrijwilligers, deskundigen uit verschillende organisaties of privébedrijven, mensen uit overheidsadministratie, leden van de Raad van Bestuur en ex-personeelsleden. In totaal zijn er 37 vrouwen en 51 mannen lid (31/12/2017).

De duur van het lidmaatschap is onbeperkt. Iedereen kan zich kandidaat stellen om lid te worden van onze Algemene Vergadering. Zijn/haar kandidatuur wordt dan op de eerstvolgende Algemene Vergadering voorgelegd. De huidige personeelsleden van Rikolto zijn door de statuten uitgesloten als lid van de AV.

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan. Zij stelt de Raad van Bestuur aan en keurt de jaarrekeningen, begroting en bijhorend verslag goed. In de schoot van de AV is er een financiële commissie die de financiële verslagen ter voorbereiding van elke Algemene Vergadering in detail doorneemt.

Dit zijn de leden van onze Algemene Vergadering...

Rikolto België vzw - Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het algemeen beheer en bepaalt de strategie van de organisatie. In haar keuzes vertrekt de Raad vanuit de waarden van Rikolto: inclusief denken, dialoog, participatie, en duurzaamheid. De Raad bewaakt de duurzaamheidsperformantie van de organisatie. Dit gaat zowel over praktische beslissingen als over keuzes binnen het programma.

De operationele verantwoordelijkheden delegeert de Raad aan de directie van de organisatie. De voorzitter en alle andere bestuursleden zijn vrijwilligers. Ze ontvangen voor hun mandaat geen vergoeding en hebben evenmin een uitvoerende functie binnen de organisatie. De bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar met kans op een eenmalige hernieuwing voor opnieuw vier jaar.

De Raad van Bestuur heeft de principes van goed bestuur geïntegreerd in haar statuten en huishoudelijk reglement. Zij baseerde zich op de ‘Goede praktijken en aanbevelingen voor het besturen van Social Profit organisaties’ van de Koning Boudewijn Stichting. Er werden clausules opgenomen in verband met de nodige competenties, procedures voor het vermijden van belangen conflicten, wijze van besluitvorming, evaluatieprocedures, ...

De leden van de Raad van Bestuur zijn (situatie 31/12/2017): Hilde Van Ongeval, Marc Bosmans, Kristof Debrabandere, Koen Dolphen, Winanda Nuyttens, Karel Bolckmans, Marnix Somers en Toon Martens. De voorzitter is Kristof Debrabandere.

Maak kennis met onze Raadsleden...

Rikolto België vzw - Directie

De Raad van Bestuur heeft Jan Wyckaert aangesteld als algemeen directeur. Sinds 1 januari 2017 heeft hij de operationele eindverantwoordelijkheid over Rikolto België vzw.

Rikolto International s.o.n.

Twee jaar lang werkten we aan het opzetten van een nieuwe organisatiestructuur. Een nieuwe Stichting van Openbaar Nut (Rikolto International) werd opgezet in Juni 2016. Deze legale entiteit is gekozen na een vergelijking tussen verschillende vormen (vzw, coöperatieve vennootschap, stichting) omdat het de gemakkelijkste manier is om de internationale organisatie vorm te geven, met de minste administratieve last.

In oktober 2016 werd een nieuwe internationale Raad van Bestuur samengesteld. Net als de leden van de Belgische Raad, ontvangen zij ook geen vergoeding voor hun bestuurswerk.

Naast de Raad van Bestuur is er een Raad van Aangeslotenen die de rol heeft om de Raad van Bestuur te adviseren. Deze Raad is samengesteld eind 2017 maar zal pas in 2018 beginnen functioneren.

De operationele eindverantwoordelijheid voor Rikolto International is in handen van Chris Claes.

Lees meer over het bestuur van Rikolto International op onze Engelstalige website...

Kwaliteit

De Belgische overheid (via het consultancy bureau Deloitte) in 2016 alle Belgische ngo’s op hun bestuur en management. Rikolto behaalde hierbij een excellent resultaat en werd herkend als “programma ngo” voor de komende tien jaar, waardoor we maakt om langetermijnfinanciering aan te vragen bij de overheid.